Saturday , 6 February 2016
Home / ที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออก / สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี เรียกว่าเป็นจังหวัดแห่งมรดกโลก  โบราณคดีที่พบ ได้แก่ ลูกปัดแก้วแบบอินโด-แปซิฟิกสีต่าง ๆ ลูกปัดหินคาร์เนเลียน หินอะเกต หินควอตซ์ และเครื่องมือเหล็ก มีอาณาเขตติดกับ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายกและจังหวัดนครราชสีมา มีดอกปีบ (Millingtonia hortensis) เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด และยังมีการใช้ตน ศรีมหาโพธิ์ (Ficus religiosa) เป็นต้นไม้คู่บ้านคู่เมือง มีคำขวัญจังหวัดว่า “ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี”

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี

ลุยแหลกเริ่มแรกกันที่ อุทยานแห่งชาติทับลาน ที่มีมีต้นลานขึ้นตามธรรมชาติ เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำ ลำธารต่างๆ ได้รับการประกาศให้เป็น “มรดกโลกทางธรรมชาติ” จากองค์การยูเนสโก ภายใต้ชื่อกลุ่ม “ดงพญาเย็น-เขาใหญ่”  เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตเทือกเขาพนมดงรัก มีระดับความสูงประมาณ 992 เมตรจากระดับน้ำทะเล ได้รับปริมาณน้ำฝนมาก เฉลี่ยตลอดปี 1,070 มิลลิเมตร มีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิต่ำสุด 22.8 องศาเซลเซียส  มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าชุกชุม เป็นย่านที่อาศัยของสัตว์ป่าบางชนิดได้แก่ งูปลิง กบหงอน เขียดอ่องเล็ก และนกยางไฟ ไปกราบไหว้ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในท่าประทับยืน มีนักท่องเที่ยวและชาวปราจีนนิยมมาสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล

วัดแก้วพิจิตร3

ต่อมาที่ วัดแก้วพิจิตร เป็นวัดที่มีการตกแต่งภายในอาคาร ผสมผสานระหว่างศิลปะไทย จีน ยุโรป และ เขมร  ภายในมีพระพุทธรูปประทับขัดสมาธิเพชร พระหัตถ์ขวาหงายในปางประทานอภัย พระหัตถ์ซ้ายหงายขึ้น  ทางวัดจะจัดการบำเพ็ญกุศลถวายพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวีในทุกวันที่ 15 เมษายน เป็น วันประสูติของพระองค์ 10 ตุลาคม วันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ ถวายสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีในทุกวันที่ 24 พฤศจิกายน วันประสูติของพระองค์ 27 กรกฎาคม วันสิ้นพระชนม์พระองค์

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี 4

สูดอากาศธรรมชาติกันต่อที่ น้ำตกเหวนรก ชื่ออาจจะดูน่ากลัวไปหน่อย แต่ถ้าได้เห็น จะลืมความกลัว จนหลงรักได้  เนื่องจากคุณจะได้เห็นน้ำตกขนาดใหญ่และสูงที่สุด อยู่ทางทิศใต้ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่รวมความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เมตร แต่ในช่วงฤดูฝนน้ำจะไหลแรงมากจนน่ากลัว จึงเป็นที่มาของคำว่า เหวนรกนั่นเอง ทดสอบความมหัศจรรย์กันที่ เนินพิศวง น้ำตกเหลวโหลมักท่องเที่ยวมักจะมาทำการพิสูจน์รถไหลขึ้นเนินที่เนินพิศวง  โดยรถยนต์สามารถไหลกลับขึ้นไปที่เนินได้เมื่อหยุดรถและไม่ต้องใส่เกียร์หรือดึง เบรก  และนี่คืออีกหนึ่งจุดเนินพิศวงในประเทศไทยสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี 5

ในส่วนของการไปเที่ยวปราจีนนั้นก็ง่ายซะยิ่งกว่าง่าย เพียงแค่คุณ ขับรถยนต์มาทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึงรังสิต แล้วใช้สะพานวงแหวนแยกขวามาเข้าเส้นทางหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต ผ่านอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก แล้วใช้เส้นทางหมายเลข 33 (นครนายก-ปราจีนบุรี) ถึงสามแยกหนองชะอม ประมาณกิโลเมตรที่ 155 แยกขวาเข้าเส้นทางหมายเลข 319 จนถึงตัวจังหวัดปราจีนบุรี รวมระยะทางประมาณ 132 กิโลเมตร  หรือใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงแยกหินกอง ประมาณ กิโลเมตรที่ 90 แยกขวาใช้เส้นทางหมายเลข 33 ผ่านอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครนายก ไป จนถึงสามแยกบ้านหนองชะอม ประมาณกิโลเมตรที่ 155 ให้แยกขวาเข้าสู่เส้นทางหมายเลข 319 จนถึงตัวจังหวัด ปราจีนบุรี รวมระยะทางประมาณ 164 กิโลเมตร หรือใช้ทางหลวงหมายเลข 304 ผ่านเขตมีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอพนมสารคาม แล้วเข้าเส้นทางหมายเลข 319 ผ่านอำเภอศรีมโหสถ จนถึงตัวจังหวัดปราจีนบุรี รวมระยะทางประมาณ 158 กิโลเมตร และอีกหนึ่งเส้นทางคือ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 3481 ที่เขตหนองจอก ผ่านอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา จนถึงอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี รวมระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร เท่านั้น